Zutphen, 8 augustus 2015

Afgelopen dinsdag hebben negen zorgorganisaties en -ondernemers uit Zutphen en omstreken een convenant ondertekend. Hierin is vastgelegd dat deze negen partijen zich samen sterk gaan maken voor het bevorderen, verbeteren of herstellen van gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Zutphen en omgeving.

Deze negen organisaties zijn geworteld in de regio, leveren al jaren zorg en diensten aan  inwoners en werken op verschillende gebieden reeds samen. Alle partijen geloven erin dat zij door een nog intensievere samenwerking meer kunnen betekenen voor inwoners. Een belangrijk vertrekpunt hierbij is niet de beperking van de mens maar juist datgene waartoe iemand wél in staat is.

De samenwerkende partijen gaan pragmatisch te werk. Zij kijken wat de vraag van inwoners is en welke oplossingen zij hiervoor samen (maar mogelijk ook in samenwerking met andere organisaties uit de omgeving) kunnen bieden.

Initiatieven voor 2016
Huisartsen uit Zutphen e.o. en de GGD hebben hun krachten gebundeld en gaan in 2016 starten met het project ‘Overgewicht bij kinderen’. Het was een grote wens van alle huisartsen hieraan te gaan werken. Op dit moment wordt onderzocht welke Nederlandse aanpak echt werkt en vervolgens wordt deze aanpak toegepast in Zutphen.

Een tweede project start rondom het thema ‘Eenzaamheid’. Helaas voelen veel mensen (jong en oud) zich eenzaam in de stad. Daardoor kunnen er allerlei zorgen ontstaan rondom gezondheid, stabiliteit en kwaliteit van leven. Het Gezondheidsnetwerk wil voorkomen dat inwoners daardoor bijvoorbeeld ziek worden. Dit is dus ook een thema wat het netwerk samen gaat aanpakken. Er wordt geluisterd naar wat inwoners zelf graag willen. Ook wordt op dit moment onderzocht welke Nederlandse aanpak echt werkt.

Naast overgewicht bij kinderen en eenzaamheid wordt in 2016 ook gestart met de thema’s vitaliteit en mobiliteit.

Wat is het Gezondheidsnetwerk?
Het netwerk is een initiatief van Gelre ziekenhuizen Zutphen en bestaat uit: Gelre ziekenhuizen Zutphen, Gemeente Zutphen, GGD, Huisartsenorganisatie Regio Zutphen, Inntel Hotels Resort Zutphen, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Sensire, Sutfene en Tuys.  Deze organisaties bundelen hun krachten en expertise omdat ze zich samen verantwoordelijk voelen voor de vitaliteit en gezondheidswinst in de regio Zutphen.

Het Gezondheidsnetwerk wil bewoners ondersteunen in hun dagelijks leven zodat zij zelf gezond en vitaal blijven. Het netwerk gaat daarbij uit van de mogelijkheden van de mens en niet zijn beperkingen. Inwoners van Zutphen e.o. staan hierbij centraal.

Deze samenwerking is gestart naar initiatief van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen onder de naam BeterDichtbij. Doel is dat lokale/regionale partners samen opkomen voor de zorg in hun eigen regio. BeterDichtbij is thuis in de lokale gebruiken en kennen de andere regionale zorgverleners. Basiszorg moet dichtbij huis zijn en blijven, zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving, waar zorgverleners en zorgondernemers de klant goed kennen.

Gerelateerde berichten