Zutphen, 2 oktober 2017

De PvdA heeft een rode taart uitgereikt aan Henk Hölscher, de directeur van Inntel Hotels Resort Zutphen. Al jaren zorgt Hölscher ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking bij zijn bedrijf aan de slag kunnen.

Voor Hölscher is de inzet van kwetsbare mensen de gewoonste zaak van de wereld: “Ons bedrijf is gewoon een afspiegeling van de samenleving”. De inzet van deze medewerkers heeft niet alleen een sociaal voordeel. Het versterkt ook de prestatie van het gehele bedrijf. Dat komt doordat er meer oog is voor een goede begeleiding het personeel en voor de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan. Dat heeft een positief effect op de productiviteit van alle personeelsleden, niet alleen de mensen met een arbeidsbeperking.

Hölscher benadrukt wel dat goede begeleiding onmisbaar is om iemand blijvend aan een baan te helpen. Hölscher: “Ik kan wel roepen dat we het moeten doen, maar de managers op de vloer spelen hierin de cruciale rol. Zonder goede begeleiding heb je grote kans dat iemand na een half jaar weer thuis zit.”

De succesvolle aanpak van Hölscher valt niet alleen in Zutphen op. Hij wordt vaak om advies gevraagd, bijvoorbeeld door andere ondernemers of het Ministerie van Sociale Zaken. Hölscher: “Wat veel ondernemers over de streep trekt, is een verzekering voor het geval dat werknemers ziek uitvallen. Zeker voor kleine bedrijven is het financieel risico groot als een medewerker langdurig ziek wordt. Een verzekering tegen dat risico, een ‘no-risk polis’ inclusief het arbeidsrechtelijke deel, neemt de grootste belemmering weg om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.” En niet alleen voor mensen uit het doelgroepenregister, maar voor alle mensen uit de Participatiewet.

Daarom werken de gemeente, werkgevers, vakbonden, UWV en het Onderwijs samen om in deze regio een ‘no-risk polis’ te realiseren. Als wethouder trekt Annelies de Jonge daar hard aan. De PvdA-lijsttrekker noemt de toeleiding naar werk de grootste opgave voor Zutphen. De inzet van sociale ondernemingen zoals Inntel Hotels Resort Zutphen én een ‘no-risk polis’ zijn cruciaal om meer mensen aan het werk te helpen.

Noot voor redactie: Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de PvdA-fractielid Jasper Bloem (06-42786572)

Toelichting bij foto: “Annelies de Jonge (PvdA) geeft Hoofd Huishouding en een van de key begeleiders van Intell, Steli Ferreira, een eerste blik op de rode taart, voordat deze aan Henk Hölscher wordt uitgereikt.”

Gerelateerde berichten